38 We hoeven nog maar niet het schijn van het idee te hebben dat wij dat dan goedkoper zouden kunnen doen met z'n allen, ieder voor zich. Ik denk weieens als je ziet de discussies over de verdeling van woningen en ook de discussies over de aanpak van ruimtelijke ordening. Hoe wij dan tegen dat stadsgewest aan moeten om ons portie binnen te halen. Dan denk ik weieens dat het Streekgewest misschien hier en daar wel gewoon te weinig is toegerust om in dat type discussies een vuist te maken. Ik denk daarbij aan al het geweld wat met name in Breda ontketend wordt. Dan kun je wel zeggen daar hebben we allemaal niets mee te maken en zo. Die lui als die zo hard willen roepen dat moeten zij weten, dat kun je wel vinden maar dan gaat het wel over ons zonder dat wij daar zelf bij zijn. Ik vind het wel belangrijk om daar toch goed bij te zitten. De reorganisatie daar heb ik over ge sproken. De kosten daarvan ook. Die worden keurig netjes op een rijtje gezet. Het is natuurlijk, dat heb ik daarnet ook geprobeerd aan te geven, in deze fase uitgesloten dat wij al aan kunnen geven hoe dat gaat uitpakken. Morgen hebben we G.O. en dan moet het G.O. nog heel de zaak goedvinden. Dan gaat de raad er volgende week over praten. Die moet de zaak goedvinden. Pas dan kan het plaatsingsproces beginnen. Wij kunnen niet voordat de raad het goedvindt zeggen van, wij denken dat het zoveel of zoveel gaat kosten. Wij denken dat de organisatie is aangepast aan de eisen zoals die in de uitgangspunten van het onderzoek waren gesteld om daar aan te voldoen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat wij dus voor een overgroot deel voor de mensen een goede en passende functie aan kunnen bieden. Daar zullen zich ongetwijfeld knelpunten voordoen. Dat staat buiten kijf. Er is geen en kele organisatie die pijnloos plaatsvindt. In deze raad is daar ook, toen we er aan begonnen, door verschillenden op gewezen dat het natuurlijk mooi is om een onderzoek te laten doen, maar dat het er vooral om gaat om op een zeker moment beslissingen te nemen die hier en daar natuurlijk ook verve lend kunnen zijn. Die fase gaat nu beginnen en de uitkomst daarvan, daar kunnen wij echt niet op vooruitlopen. Dat politiebureau daar heb ik geen idee van hoe tijdelijk dat is. U mag er van uitgaan dat de nieuwe politie-organisa- tie hard aan het werk is om te kijken, het bouwproject in Bergen op Zoom van de grond te krijgen. Van onze kant is daar alle medewerking voor. Vooralsnog zorgen wij er ook voor dat hier een tijdelijke voorziening goed kan functione ren en wachten wij de ontwikkelingen maar even af. Een van de elementen van de politie-organisatie is ook dat er een organisatie ontstaan is die ook op dit soort punten zijn eigen boontjes kan doppen. Ik heb daar op dit moment geen concrete informatie dat ik u kan zeggen van, ze beginnen volgend jaar mei te bouwen of zo aan de Burgemeester Witte- laan. De Zoomweg hebben wij steeds onder druk en ik denk dat het goed is om over de acquisitie rondom Oude Molen, eventu eel de grondprijs daarvan, ook het aspect van het bedrijfs verzamelgebouw nog eens naar voren te brengen.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 103