37 U heeft het over een heleboel bomen, misschien liggen de kabels en leidingen wel zo ongelukkig dat er bijna geen boom kan staan bij wijze van spreken. Dat is denk ik niet zo. Maar theoretisch is dat op dit moment in elk geval mogelijk dat we de discussie moeten hebben op het moment dat dat ont werp er is. Uiteraard wordt de verlichting daar ook in meegenomen evenals de reconstructie van Vogelenzang. De druk op de A4 die blijft gewoon uitgevoerd worden omdat wij ook in die stichting actief zijn. Het onderzoek van die rotonde aan de Beijmoerseweg dat zit ook in het verkeerson- derzoek. Daar hebben we dat in meegenomen. Dat komt er ook aan. Een politie, gaat dat ook beter werken? Dat denken wij wel. Dat zal zeker in elk geval tot grote voordelen aanlei ding geven. Dat werkt zowel in de sfeer van het boeven van gen van echte grote boeven vangen, maar ook in de sfeer van het voorkomen van de kleine criminaliteit. Iedereen denkt steeds dat dat twee onafhankelijke grootheden zijn. Het is namelijk gebleken dat een heleboel afzetkanalen waar de zogenaamde kleine crimineeltjes of de veel voorkomende criminelen hun goederen in afzetten, die komen uit de grote re criminaliteit. Het is niet zo dat als je alleen maar achter de grote boeven aanzit dat je dan de kleintjes daar mee ongemoeid laat. Dat zijn toch netwerken die met elkaar verband houden. Dat is ook gebleken hier in de Zuidwesthoek en Bergen op Zoom. Daar is heel stringent gekeken met name naar dat type criminaliteit: woninginbraken en zo en er zijn toch een heleboel lijntjes boven water gekomen en zaken mee opgelost. Dat aspect van die mishandeling en Halt-afdoening heb ik gezegd, dat moeten we goed aan de orde stellen in het driehoeksoverleg en het gaat hier natuurlijk niet om echte zware mishandelingen maar om vechtpartijen. Maar die gewoon in de juridische terminologie natuurlijk wel zo genoemd wor den. Meneer Graafmans heeft wat heel algemene bespiegelingen gehouden. Misschien toch goed voor de orde van de vergade ring om aan te geven dat waar het gaat om wijzigingsvoor stellen van de begroting en dergelijke dat u die onder dit agendapunt wel onder moet brengen omdat we anders de zaak in de war krijgen. Dat is neem ik aan daarnet ook al duidelijk geworden. De heer Roks heeft een suggestie gedaan van het commissiebe- stel hoe dat dan wel te doen. Wel met burgers erbij, minder commissies, en dan zou dat in zijn optiek 10.000,sche len. Dat weet ik niet precies hoe dat zo is. Misschien dat de wethouder Financiën daar dadelijk nog wat van kan zeggen. Het Streekgewest wordt steeds duurder. Dat is zo. Ik geloof dat het zaak is, maar dat is hier wel dacht ik in goede han den, dan bedoel ik niet zo zeer in dit college maar über haupt in West-Brabant, om het Streekgewest goed in de gaten te houden dat het niet te veel overhead gaat krijgen en dat soort zaken. Waar het gaat om de inhoudelijke taakuitoefe ning praten we natuurlijk allemaal over taken die anders gewoon op ons gemeentelijke bordje zouden liggen.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1993 | | pagina 102