GEMEENTE HALSTEREN NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Halsteren, gehouden op dinsdag 20 september i960 te 18.30 uur ten gemeentehuizei AANWEZIG:Voorzitters Secretaris s Leden Mr A.J.M.Eikhuizen,burgemeester J. van Elzakker Jac. van Wezel, wethouder A.C.M.Segers, tijd.wethouder JPGBaartmansG.J.M.H.Bogers M.van Elzakker, G.A.van Isselt, C,Lodders, M.P.C.Moerbeek, AcNefs en W.v.d.Weegen AFWEZIG P.v.d.Watering, wethouder, met kennisgeving wegen ziekte; C.J.Heijligers en C.Nuijten. AGENDA 1a. VOORSTEL tot vaststelling van het uitbreidingsplan-in-hoofdzaak der gemeente Halsteren, eerste wijziging; 1b. VOORSTEL tot vaststelling van het uitbreidingsplan-in-onderdelen "Lepelstraat", derde wijziging. OPENING. De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed. 1a. VOORSTEL TOT VASTSTELLING VAN HET UITBREIDINGSPLAN-IN-HOOFDZAAK DER GEMEENTE HALSTEREN. EERSTE WIJZIGING. De voorzitter licht toe, dat deze zo plotselinge oproep is gedaan vanwege de urgentie van het geval. Binnen een bepaalde termijn, genoemd in de woningwet, moet het uitbreidingsplan door de raad worden vastgesteld en 5 oktober a.s., de datum waarop normaal de eerstvolgende raadsvergadering zou worden gehouden, was te laat. Dan zou die genoemde termijn reeds zijn verstreken. De raadsvergadering is speciaal vandaag en op dit on gebruikelijke uur gehouden omdat voor verscheidene raadsleden deze ver gadering mogelijk was te combineren met de bijeenkomst van Bayeux. De voorzitter zegt, dat de punten zeer eenvoudig zijn. De raad heeft het plan reeds behandeld op 15 juli van dit jaar en de enige wijziging betreft nu de tegemoetkoming aan het bezwaar Gelten-Bogers. Alles is dus oude koek en de vaststelling is louter een formaliteit. Mocht het iemand echter niet helemaal duidelijk zijn dan zag hij gaarne dat hier omtrent vragen werden gesteld. Het lid Moerbeek vraagt of in dit plan geen nieuwe betrokkenen meer bij gekomen zijn. De voorzitter antwoordt ontkennend. Het lid van Isselt vraagt of er bij Gelten-Bogers nu mogelijk andere percelen zijn, die beroerd komen te liggen of dat er misschien naburen zijn, die met ditzelfde feit komen te zitten. De voorzitter antwoordt, dat er na de ter visie-legging geen andere bezwaren zijn ingekomen dan dat van Gelten-Bogers.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 84