- k -11- Het lid van Isselt informeert of deze mensen de randaarde dan ook zelf moeten betalen, voorzitter zegt toe dit te zullen bekijken, 8. Het lid van Isselt kent een geval waar de bewoners, alvorens men de douchecel kwam plaatsen, de daar geplaatste wastafel van tevoren hebben verwijderd om zodoende ruimte te maken voor de douchecel. Ha het plaatsen van de douche hebben de bewoners deze wastafel weer terug laten plaatsen doch nu iets van zijn oude plaats verwijderd. Van deze verplaatsing kregen die mensen echter een rekening van meer dan vijftig gulden. Hij vraagt zich nu af of deze rekening wel door die mensen betaald moet worden, voorzitter vraagt het lid van Isselt na de vergadering het adres op te geven waarna de zaak onderzocht zal worden. 9. Eet lid van Isselt vraagt of op het tennisveld op het sportpark in elk lokaal een douchelokaal komt. Het lid van Wezel zegt, dat er in elk lokaal drie cellen komen. Het lid van Isselt vindt drie cellen toch wel wat weinig; er is ruimte genoeg voor meer cellen. Het lid van Wezel merkt op, dat twaalf cellen inderdaad wenselijk is, doch drie toch wel voldoende. Het lid van Isselt informeert of de voet-wasbakken daar dan blijven. Het lid van Fezei antwoordt bevestigend. 10.Het lid van Isselt vindt de woningverbetering van Schoutens een gevaarlijke situatie. De hele weg moet voor deze bouw afgezet worden. Hu men er aan bezig is kan men eigenlijk pas goed zien, dat het huis midden op de weg komt te staan. Hij zou wel willen weten of hieraan niets is te doen. De voorzitter antwoordt, dat deze zaak juridisch is uitgepluisd. Burgemeester en wethouders hebben niet kunnen voorkomen, dat deze zaak zo gebouwd werd hoewel ze de vergunning graag hadden geweigerd. Het ging nu eenmaal niet deze mensen te verplichten achteruit te gaan. Het lid van Isselt merkt op, dat Brou?^ers toch wel achteruit is gegaan, voorzitter zegt, dat deze materie geregeld is in wet en verordening- Bij Brouwers ging het wel omdat dit nieuwbouw was en bij Schoutens gaat dit niet omdat dit een verbouwing betreft* Er is niets aan te doen. Het lid van Isselt is er van overtuigd, dat dit een gevaarlijk punt wordt waar ongelukken zullen gaan gebeuren. voorzitter wil dit niet ontkennen. Het lid van Isselt vraagt zich af waarom men deze bouw dan toch toestaat.Verkeerstechnisch gezien is dit ontoelaatbaar. De voorzitter merkt op, dat het lid van Isselt twee ongelijkwaar- dige grootheden met elkaar vergelijkt. 11.Het lid ven Elzakker informeert hoe het met de begroting staat. De voorzitter zegt, dat dit nog wel even kan duren. 12.Het lid Hogers vindt het raar, dat de legesgelden voor de twee school lokalen eerst betaald moeten worden terwijl men naderhand deze gelden weer terugkrijgt. De secretaris antwoordt, dat dit nu eenmaal zo is geregeld. Niets meer aan de orde zijnde en geen der raadsleden meer het woord verlangende sluit de voorzitter te 25.00 uur de openbare vergadering met het gebruikelijke gebed. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Halsteren op De secretaris, De voorzitter,

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 72