i. Het lid van der Weegen vraagt of de geruchten waarheid bevatten, dat T.van Eekelen, de koffieserveerster in de raads vergadering in januari 1961 gaat trouwen. De voorzitter is hiervan niets bekend. Het lid van der Weegen zou het op prijs stellen indien hieraan aandacht werd besteed. j. Het lid van der Y/eegen is met zijn onderzoek, wie de kos ten van aanleg van de hoofdleiding en toevoerleiding van het gas moeten betalen, nog niet gereed. Hij zal tezijnertijd hier op terugkomen. k. Het lid Baartmans informeert hoever het onderzoek is ge vorderd naar de invoering van een vrije zaterdagmorgen voor het gemeentepersoneel. Een jaar geleden heeft hij deze kwestie voor het eerst aangeroerd. He voorzitter kan niets anders antwoorden, dan; het onderzoek is nog niet beëindigd. Niets meer aan de orde zijnde en geen der raadsleden meer het woord verlangende sluit de voorzitter te 22.30 uur de open bare raadsvergadering met het gebruikelijke gebed. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van voorzitter secretaris

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 123