volgens spreker de eigenaren beetnemen.Dit is niet fair, omdat zij de gemeente eerste ter wille waren. De heer C.J.van Dis zegt accoord te kunnen gaan met de zienswijze van den heer H.van Dis Jzn.Deze staat het be lang van de gemeente voor. Het voorstel van Burgemeester en Wethouders hierna in stemming gebracht zijnde wordt aangenomen met 7 tegen 4 stemmen. Tegen stemden de heeren J»D.C«GeuzeC.J.van Dis. G-.de Wit en H.van Dis Jzn. Hierna sluit de Voorzitter de vergadering. De Secretaris, De Voorzitter,

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: notulen gemeenteraad, 1934-1995 | 1946 | | pagina 31