Uit ervaring weet spreker,dat betrokkenen die klachten hebben geuit, meestal hadden verzuimd om een aanvraag tot herstel der woning in te dienen. Hierop niets meer te behandelen zijnde sluit de Voor zitter de vergadering. De Voorzitter, jje secretaris

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: 1934-1995 | 1946 | | pagina 12