-9- VERKOOP BOUWTERREIN 14. a. Een voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 oktober 1978 om aan de heer CJ.Valkenburg te Dinteloord te verkopen een perceel bouwterrein, gelegen aan de Weidemolen, groot ca. 281 m2, ten behoeve van de bouw van een woning, voor de prijs van 19.563,22. Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aange nomen. b. Een voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 okto ber 1978 om aan Vlovo B.V. te Oudenbosch te verkopen twee percelen bouwterrein, gelegen aan de van Heemskerck- straat, groot ca. 1000 m2 per perceel, ten behoeve van de bouw van een bedrijfspand met woning, voor de prijs van 59.000, Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aange nomen. c. Een voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 okto ber 1978 om aan de heer J.W. de Nijs te Dinteloord te verkopen een perceeltje bouwterrein, groot ca. 20 m2, gelegen aan de van der Hulststraat, ten behoeve van de bouw van een garagebox, voor de prijs van 1.132, exklusief B.T.W. Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aange nomen. d. Een voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 okto ber 1978 om aan de Beheer- en beleggingsmij. K.Kabouw B.V. te Rotterdam te verkopen een drietal percelen grond, gelegen aan het Zuideinde, tezamen groot ca. 132 m2, ten behoeve van de bouw van woningen, voor de prijs van 6.600, Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aange nomen. e. Een voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 okto ber 1978 om aan de heer H.Bierings te Dinteloord te ver kopen een perceeltje grond, gelegen achter de Westgroene- weg, groot ca. 10 m2, voor de prijs van 250, Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomer f. Een voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 okto ber 1978 om aan de N.V. P.N.E.M. te s-Hertogenbosch te verkopen een perceeltje grond, gelegen aan de Stel lingmolen, groot ca. 9 m2, ten behoeve van de bouw van een transformatorstation, voor de prijs Van 509,40 exklusief B.T.W. Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangeno men RESERVERING BOUWTERREIN 15. a. Een voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 no vember 1978 om voor de heer T.Hartman te Dinteloord te reserveren een perceel bouwterrein, gelegen aan de van Heemskerckstraatgroot ca. 825 m2, ten behoeve van de bouw van een bedrijfsruimte met opslagruimte. De heer Hulshof vraagt, waarom de heer Mulder en Vlovo B.V. 10% reserveringsrente moeten betalen en de heer Hartman maar 5%. -10-

Raadsnotulen

Dinteloord: Notulen gemeenteraad, 1946-1996 | 1978 | | pagina 141