VI Welnu, ik heb een middenweg gezocht en geef nu alleen op Nati onale feestdagen dansvergunning. Vroeger waren er enige wijk- comite's die alle maanden een dansavond gaven. Dat heeft spre ker afgeschaft. De heer de ïrel sluit zich volkomen aan bij het gezegde van de heer B©lluijt, hij is er ook tegen dat zoveel gedanst wordt. Hij verzoekt evenals Bolluijt beperking van het dansen, daar het dansen in strijd is met Gods woord. Niets meer te behandelen zijnde en niemand meer het woord verlangende sluit de Voor zitter de vergadering. De Voorzitter

Raadsnotulen

Dinteloord: Notulen gemeenteraad, 1946-1996 | 1947 | | pagina 11