woning toestanden. dhr.Bierkens vraagt hoe het staat met den bouw van schuurtjes bij de noodwoningen, de winter komt en er is groote behoefte;' aan. De Voorzitter heeft gehoord dat er schuurtjes bijgebouwd zullen worden. Dat is echter een zaak van de wederopbouw.Kleine schuur tjes zijn toegezegd. dhr.Poulus vraagt of de loonen van het gemeente-personeel gelijken tred hebben gehouden met de verhooging van den levensstandaard. De Voorzitter zegt dat de loonen zijn verhoogd volgens algemeene regelen. De gemeente is daarin niet zelfstandig. dhr.Stange vraagt of die aanvulling van die arbeidsovereenkomst ook slaat op onze arbeiders. De Voorzitter antwoordt dat deze daar niet onder vallen. Dat be treft alleen de losse krachten die op arbeidscontract zijn aange steld. Niets meer te behandelen zijnde en niemand meer het woord verlangende, sluit de Voor zitter de openbare vergadering.

Raadsnotulen

Dinteloord: 1946-1996 | 1946 | | pagina 9