r/ Y1 O «M-k.-x 1 /'"'"•■S" /,tJy\ y k v r y/ >y v *- t-r -< V y t A x /- l u v 'V y V/ V - v <P/ t x. i /x 'X y* x* *-'*■ x<-« £/-> c ji* y.' r ■-" i<- /,- véiZé- fv* c x '/trssi, ,/ec v '""/f*/ xïx f vx, -> t t 4.- />*-&, SJ-, y fAV^cvv XV /y s(e X /fj, ,g^Xj/ :£j t' V I i 'X s <- 4 - s s *x j V/ X>v V -- /'V; V'^v v v- v/ x y/ A/xSy// c /Vv 1 2 t >^4 #Ys' t /u X 'X -V Vf i.c X C l i W /jx t x'4 *t C r V XV/ - ■l «X r \1 /Z 1 f x i 1 -k- -4— r" ■*- x^-^S -I <- ■XV Ir V <-r c x /'f' 2 VJ ^2- te- l <v>»* «..?*-» 4 H. X* t C. t' trV*--*- 1 C X X f -' x X/ X Se c et 4 At//, f -11 V- t t *V //v/x X. J x l i I V X KV.,' .- 0 f 5 X/ i' t* X/ r'. V

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen, 15 april 1809 - 22 juni 1811 | 1811 | | pagina 26