^r x 7 /y y J é^z^ ?&-&.* Z-J. ZZZ^z-Z^Z. 4c. jf *U~fr-& .- z, ^Zziy^ 0*-~^^s2-^sZ. 'Zz—Zezyz- zz^tsz^si.' é^<Zz*Z- ZS-ZZ^Z- -y-z^><z Is-za^yz zfó£y^z-^-?-Z- tyz^zCz-^zzzzj-^z^z^^/^ tfCzyt-^z- /jrx^-^ 2^^-^-^- &£zff. 6 j//^s<?y <2z/i £sty &l~ 'Z-is—z^-z^/Y. /yy^z^-^-<-^^zc-<^z^C^C' ^C? 2yzz^z_ ZZzzy ézb <&-C^-^J^J&^£>s£SZsZs?s és-~2r~2sZsz^r&^ f L~"^4S-Z>Z^Z^-Z^2- z.s-j-'2y^~.' zscz zz-z&ztS zzzyzizZ- S Z? é- /C~&-~Z^-iyL^iy&£4^z^ zt^rz^z^zy^ zZ^z- /Zs-y^z-^^z^^yyz^z<rz^^ z^~^Z'i~z^z.rz. ZiCzz- /Zs-ztz? /~~&yy? l/tz Cyy^ZsyTzt?/ -T^CZi^, S^iZyzsZ, r ^2^ z£sZS~C/£>?s2^ n //rri^z^- y^ztzzyz Zzyz Z^zziyi ^ey^z ju<*<2--(_ -czyz-yz^-yz-^ z?^? 4 zz—zz-^ y ^-^zyl ^Z-Zy-C-^yzL^ (3zz-^Z-z ytf Zys2s2zsr? ~^zz2—4y~Zz4^ ^Z- ^LzZ-^yl. -£*7 /&-Z^ ZzO S^y^^-ZziTL. Z^zzZ* ^^&—Czf~^yzr-0--f2 -^-a-Z- /ZZsIsCtZ- IÉ) ^/tZ-&L-J-t^-izi yyzz-**. <yyiyzZ_ y/*'fr-zy~£ z^t- SZz~Zr~$Z--^2^-^, ^Z~ •-é^zi- yy-zz- ^s^z? -Zyz^zz^z^z^ yyzzzz iy -zyy^zzz^- ^yZ~ yzyzz i -z^z>-~zr-zz) yz> yzz^ryzzr? yy-yzzéy-z^- /<yyzzz ^^z- zyz^z^z^- ft~P~^~iyutz/y^u ^%z/z- ^z-tyzzcxzz^zt^zyLzz^yiz^/

Raadsnotulen

Wouw: Notulen gemeenteraad (besloten), 1902-1919 | 1918 | | pagina 3