o^r^ra "t 2^6 Z jf?'6'-f-j?"£'{?-■-. 2''2 cz/*C ^r *^72^?^ S2/* - z>-zzzt"^ 2?t7z z>-zz 72 j, <77-s2 2-t^72 z >»^zjfsz^T^ 772. <7 '727-2 776^7^ 2^7sZ- <2/7777. <Zm? ^3 XtOC

Raadsnotulen

Wouw: Notulen gemeenteraad (besloten), 1902-1919 | 1902 | | pagina 2