Op voorstel van de voorzitter wordt afgesproken, dat wethouder van Tiggelen alles nog eens goed zal onderzoeken. Wanneer uit het onderzoek gaat blijken, dat de garantie kan worden verleend, zal dat slechts mogelijk zijn onder voorwaarde van "harde" afspraken en begeleiding via het maatschappelijk werk en de afdeling Sociale Zaken en Welzijn. Dhr. Jonkers concludeert dat wanneer uit het onderzoek blijkt, dat het beter is om geen garantie te verlenen, de raad dan geacht wordt aldus te hebben besloten. Aldus vastgesteld in de besloten vergadering van de raad van de gemeente Wouw van 20 april 1989,

Raadsnotulen

Wouw: Notulen gemeenteraad (besloten), 1976 / 1989 | 1989 | | pagina 37