Notulen van de besloten vergadering van de gemeenteraad van 29 oktober 1987. Aanwezig: Voorzitter: mr. dr. A.G.J.M. Rombouts Secretaris: P.Th.Maas Leden E.M.Bastiaanse- van de Kar drs. H.A.G.Hellegers H.L.Hermans Th.P.M. Joachems G.J.A.Jonkers E.M.C.Kemperman-de Vet CJCLuij sterburg M.P.J.W. de Koning C.M. Matthijssen BANouws A.M. van de Sande P.A.M. van Tiggelen Afwezig met kennisgeving: P.A. Bogers. Besproken wordt het voorstel om garantie te verlenen voor een hypothecaire geldlening van 29.000,-- t.b.v. P.B. Perk, Meidoornstraat 26 te Heerle. Dhr. Matthijssen vraagt of voldoende rekening is gehouden met de précaire situatie van de heer Perk. Hij denkt dat het uitstel van executie betekent. Dhr.Jonkers betwijfelt of betrokkene door de garantie echt zal worden geholpen. Hij verwacht weinig heil van een garantie. Daarom de zaak nog eens goed onderzoeken Mevrouw Bastiaanse- van de Kar vraagt aandacht voor de maatschappelijke kant. Als men in goede doen is, zijn er wel vrienden die je helpen. Maatschappelijk werk moet h.i. worden ingeschakeld. Wethouder van Tiggelen vindt het voorstel geen echt goede oplossing, maar naar zijn mening van de minst goede wel de beste. Hij denkt dat met een goede bege leiding er een kans is dat de plannen zullen slagen. De voorzitter ondersteunt de gedachte van mevrouw Bastiaanse- van de Kar. Hij heeft de indruk, dat betrokkene in het plaatselijke wijkleven goed functio neert. Als er geen passende oplossing gevonden kan worden, zal hij de woning wellicht moeten verlaten en zullen zeker sociale problemen ontstaan. Als het garantievoorstel een kans van slagen heeft, moet z.i. daartoe worden besloten. Wethouder van Tiggelen is het ook eens met een maatschappelijke begeleiding. Dhr.Luijsterburg zoekt oorzaken van de problemen ook bij de bankinstelling. Hij vraagt zich af of het toch niet beter zou zijn om geen garantie te verlenen. Hij zal dan zijn woning wel moeten verlaten, maar het gevolg zal zijn, dat hij veel minder financiële verplichtingen zal krijgen en aldus meer voor zijn levensonderhoud beschikbaar zal hebben.

Raadsnotulen

Wouw: Notulen gemeenteraad (besloten), 1976 / 1989 | 1987 | | pagina 36