-15- De voorzitter verzoekt tenslotte om dit besluit geheim te houden totdat de erepenning zal zijn uitgereikt. De besloten vergadering wordt daarna gesloten. De notulen zijn vastgesteld in de besloten vergadering van 26 september 1985 de Voorzitter, de Secretaris,

Raadsnotulen

Wouw: Notulen gemeenteraad (besloten), 1976 / 1989 | 1985 | | pagina 23