Notulen van de besloten vergadering van de raad van de gemeente Wouw van 29 maart 1984. Aanwezig Voorzitter: mr. A.G.J.M. Rombouts Secretaris: P.Th. Maas Leden E.M. Bastiaanse- van de Kar P.A. Bogers mr. F.X.A.M. van Hasselt drs. H.A.G. Hellegers G.J.A. Jonkers Th.P.M. Joachems M.P.J.W. de Koning C.M. Matthijssen BANouws P.A.M. van Tiggelen W.H. van Tongeren Verhinderd: E.M.C. Kemperman- de Vet C.J.C. Luysterburg Met het voorstel van de voorzitter om in besloten vergadering te beraad slagen over het voorstel van burgemeester en wethouders om aan de heer dr. E. Kemperman te Wouw de erepenning in zilder toe te kennen stemt de raad in. De heer de Koning geeft te kennen het geheel met het voorstel eens te zijn. Evenals de heren Joachems en Jonkers vindt hij het terecht, dat ook de andere verdiensten van de heer Kemperman bij de beoordeling om aan hem de erepenning toe te kennen werden betrokken. De heer Jonkers brengt in algemene zin het toekenningsbeleid nog ter sprake. Hij vindt dat steeds een gepast gebruik van de toekenning van een erepenning gemaakt moet worden. Daardoor is het ook mogelijk om de waarde daarvan te behouden. De voorzitter deelt mede, dat ook het college van burgemeester en wethouders deze mening is toegedaan. Het tot nu toe gevoerde toekennings beleid heeft daaraan voldaan. Dat blijkt ook uit het feit, dat sedert de laatste 14 jaar de erepenning slechts in 10 gevallen werd toegekend. Zonder hoofdelijke stemming besluit daarna de raad om aan dr. E. Kemperman de erepenning in zilver toe te kennen. Vastgesteld in de besloten vergadering van de Voorzitter, de Secretaris,

Raadsnotulen

Wouw: Notulen gemeenteraad (besloten), 1976 / 1989 | 1984 | | pagina 25