Zij zijn van mening, dat de gemeente er niets mee kan doen. Een aankoop kost extra geld. De heer de Koning is van mening dat er wel onderhoudskosten zullen komen, maar hij is overigens wel voorstander om zo mogelijk het pand te kopen. De voorzitter trekt uit de discussie de conclusie, dat de meerderheid van de raad vindt, dat geprobeerd moet worden om het pand tegen een redelijke prijs te kopen. Een koopsom van 170.000,acht de raad aanvaardbaar. Vastgesteld in de besloten vergadering van 2.jcvwvtcvvC L de secretaris, de voorzitter,

Raadsnotulen

Wouw: Notulen gemeenteraad (besloten), 1976 / 1989 | 1982 | | pagina 31