-13- De besloten vergadering wordt daarna gesloten. De notulen zijn vastgesteld in de besloten vergadering van 28 augustus 1980. de Voorzitter, de Secretaris,

Raadsnotulen

Wouw: Notulen gemeenteraad (besloten), 1976 / 1989 | 1980 | | pagina 20