Tm -10- Notulen van de besloten vergadering van de raad van de gemeente Wouw van 10 april 1979 Aanwezig: Voorzitter: C.P. Matthijssen, l.b. Secretaris: P.Th. Maas Leden P.C. Boden P.A. Bogers M.M. Goossens mr. F.X.A.M. van Hasselt H.A.G. Hellegers Th.P.M. Joachems G.J.A. Jonkers C.J.C. Luysterburg E.M.C. Kemperman-de Vet L.J.S. Matheusen B.A. Nouws P.A.M. van Tiggelen De notulen van de besloten vergadering van 22 december 1978 worden door de secretaris voorgelezen en daarna door de raad zonder hoofdelijke stem ming vastgesteld. Hierna bespreekt de raad de ontwerp profielschets voor een nieuw te be noemen burgemeester. Over het ontwerp wordt uitvoerig beraadslaagd. De profielschets wordt vastgesteld en in de vergadering van 17 april 1979 aan de Commissaris van de Koningin medegedeeld. De notulen zijn vastgesteld in de besloten vergadering van 27 septem ber 1979. de Voorzitter, de Secretaris,

Raadsnotulen

Wouw: Notulen gemeenteraad (besloten), 1976 / 1989 | 1979 | | pagina 15