Het perceel is direct beschikbaar. Landschappelijk is het niet zo aantrekkelijk, doch een goede beplantingsstrook zou misschien dat bezwaar kunnen wegnemen. De heren van Oostrom en van Bergen vinden het perceel niet groot genoeg. Mede daarom denkt de heer van Bergen dat van een beplantingsstrook niet veel terecht zal komen. Na nog enige discussie geeft de raad als zijn mening te kennen, dat de realisering van de locatie aan de Boterstraat de voorkeur blijft houden. Burgemeester en wet houders zeggen de raad toe de nodige onderhandelingen op korte termijn te zullen voeren. De besloten vergadering wordt daarna gesloten. De notulen zijn vastgesteld in de besloten vergadering van 25 augustus 1977 Secretaris

Raadsnotulen

Wouw: Notulen gemeenteraad (besloten), 1976 / 1989 | 1976 | | pagina 7