De VOORZITTER antwoordt,datin verband met het hangende conflict aan deze maatschappy toestemming tot het aanleggen van een kabel werd geweigerd.doch dat intusschen het geschil is opgelost. De VOORZITTER legt hierna nog uitdrukkelyk geheimhouding op omtrent de besprekingen in verband met den aankoop van het pand en het bybehoorende terrein van Mevr.Van G-ilse-Van loon. Te 4 uur wordt de vergadering heropend. jje Secretaris, p@ Voorzitter,

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1935 | | pagina 10