doen,gaat aandringen op inöden-doofpot-duwen. Spreker blijft van oordeel,dat de politie veel te veel diensturen heeft. De VOORZITTER zegt toe,dat binnenkort de zaak geheel zal worden uitgebouwd en dat de leden ean volledig verslag zullen krijgen,waar na de zaak dan eens rustig kan worden bekeken. De heer VAK GILSE vraagt of in nog zal kunnen begonnen worden met de ceintuurbaan. De VOORZITTER zegt te vreezen,dat eerst tegen het einde van het jaar hiervan sprake zal kunnen zijn. Hij sluit vervolgens de beraadslagingen. Aldus vastgesteld in de vergadering met gesloten deuren van den DE SECRETARIS, DE VOORZITTER,

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1934 | | pagina 50