De VOORZITTER noodigt den heer van 't Yi/estende uit hem deze ambtenaren op te geven. Zonder hoofdelijke stemming wordt het gevraagde ere diet toegestaan. De VOORZITTER sluit vervolgens de oeraadslagingen Aldus vastgesteld in de vergadering met gesloten deuren van den DE SECRETARIS, DS VOORZITTER, I

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1934 | | pagina 43