plannen bestaat geen haast. Spreker zou gaarne zien,dat de Raad zich ter plaatse eens van den toestand zou willen overtuigen,omdat hy meent,dat verschillende raadsleden het Vrouwenhof niet kennen. Hy zou het {jammer vinden als het Vrouwenhof als publiek domein zou ver- lorem gaan. De VOORZITTER zegt,dat de gemeente met den aankoop van het Vrouwen hof er nog niet is en dat deze zaak zeker thans nog niet voldoende is voorbereid. Spreker geeft den laden ran den Raad in overweging in deze op eigen eompas te zeilen en zioh niet te laten beinvloeden door iemand,die hierby is geïnteresseerd

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1933 | | pagina 4