betrekking tot de gerechtigdheid van den heer Haverkort in door den Staat te vergoeden gelden,wel blijkt dat die gelden ruim voldoende zullen zijn om er de kosten van de gemeente uit te kunnen voldoen. Zonder verdere bespreking en stemming wordt daarop besloten niet tot executorialen verkoop van het met gemeen telijk hypotheek gebouwd pand van den heer Haverkort over te gaan De notulen van de vergadering met gesloten deuren van April j.1. worden daarop na voorlezing door den Secre taris zonder hoofdelijke stemming ohveranaerd goedgekeurd en vastgesteld. De VOORZITTER sluit daarop de vergadering, DE SECRETARIS, DE VOORZITTER,

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1929 | | pagina 5