omtrent de met "betrekking tot hem in het rapport vermelde kwestie nader zou worden onderzochtzoodat de positie van den heer Grosveld in deze toch werkelijk verschillend is van die van den directeur. Het voorstel van den heer Verheijen wordt vervolgens in stemming gebracht met het gevolg dat daaromtrent de stem men staken,zoodat in eene volgende vergadering nader hier omtrent zal worden gestemd. Voor stemmen de heeren Verheijen, Konings, F.Broos, Valkenburg, ©eeters, Ridders, Braakhuis en Ignatiusj tegen de heeren Romsom, Smoor, Van Overveld, Damen, J.Broos, Van Nassau, Voeten en Jongenelen. Met de herinnering aan de leden,dat omtrent het ook in deze vergadering behandelde geheimhouding verplicht is, sluit de Voorzitter de vergadering. DE SECRETARIS, DE VOORZITTER,

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1928 | | pagina 16