VERGADERING VAN VRIJDAG ,30 APRIL 1920. Geopend te 11 uur des voormiddags Voorzitter der heer A.K.BRAAT,Wethouder Tegenwoordig met den Voorzitter de heer A.HEER MA VAN VOSS,F/ethouder en de heeren J. VOS,J.A.VOETEN,P.J.RAATS,G.A. VAN DORST ,A. JONGENEEL EN ,F.GEERSSBN ,J. VERHEI JEN ,K.P.W.M.VAN WELY,C.A.VJSLKENBURG,A.P«VOS,J.A.G.VAN GASTEL en A.J.M.DE BRUI JN, leden. Secretaris de heer RADEMAKERS. Aan de orde is; I.Behandeling van reclames hoofdelijken omslag,dienst 1918. Aan de orde wordt gesteld het door de Commissie in za- xce behandeling van de reclames hoofdelijken omslag,ingediende advies d.d.28 April 1920 betreffende de tegen de aanslagen 1918 ingediende bezwaarschriften.Voor zooveel noodig worden de daarbij gedane voorstellen door den heer Verheijen namens de Commissie toegelicht. Naar aanleiding van een en ander wordt met betrekking tot de verschillende bezwaarschriften geheel overeenkomstig de voorstellen der Commissie besloten (zie besluit dd. 30 April 1920 No. Verder niets aan de orde zijnde,wordt door dön Voor zitter in openbare vergadering overgegaan. De Secretaris, Voorzitter,

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1920 | | pagina 1