j VERGADERING VAN MAANDAG, 22 SEPTEMBER 1919. Gespend t® 1CH|- uur* d®s vo©rmiddags. Vsorzitter de heer A.W.?RAAT, Wethouder. Tegenwe©rdig met den Veerzitter de heer A.HEERMA VAN tl VOSSWetheuder,en.^e heeren J.A.VOETEN, AAJONGENEELEN ABKSTEYAARD F.GEERSSEN, J.VERIIEYEN, A.J.M.DE BRUYN, P.J.RAATS, P.C.M.KONINGS, A.F.VOS, CA«VALKENBURG G.A. VAN DORST ,r J.A.C.VAN GASTEL en E.H.M.VAN WELY. Secretaris de heer AARADE^A£ERS De Voorzitter stelt aan da erde.de bespreking omtrent het verzeeg van het He.efdpemit®'3 ter viering der vredes- r'ois ..feesten ®ra te®penning eener. bijdrage uit de gemeentekas. 0 1 1 V*" 00 he®r 3t«y*«r* jZegt dat hij geen veerstel heeft ge zien,waarin van een bedrag wordt gespreken en deelt mede, t Jr. nieste? begr|jpen,vraarem feest zp\j,,meeten gevierd werden, ^waar de leenen van.de werklieden, laagje prijzen heeg zijn, n,v ffj.ar.beiders verhoeren,de kapitalisten niets veer den - J. J ai. arbeider y©elen pn de gemeentelijke golden beter zeuden besteed werden, Hij(,vraagtwaare^i de gemeente b.r. den gasprijs .zee heeg ^eudt,den arbeiders geen dekens ver- JQ strekt,geen staaten .aanlegt ©n verbetertniets deet veer volkshuisvesting. Hij,,zegt,dat ,er,.geen raden is em feest ,tn i Viaren en dat de arbeider^ dijt.. niet. verlangen, zeelang -r s ,®r greot.e. werkeloosheid, heersc^.t eji het proletariaat - s«w j:. ngv j£HT*r»*k w.frdt. w w r ic«.li.:tfiodr nai fi w tj - D®<y»s^zitj.,er zes,t.4*t Burgemeester en Tetheuders seen ve.rs.te.1 de4eR,ejnS»t„z,tj de beallseins ep het verzeek geheel,, aan den Raad wilden .overlaten. De heer Heerma van Vos? zegt-te moeten opkomen tegen tjrt het bezwaar; van den heer Steyaard ,wat- de werkeloosheid betreft,daar-de gemeente reods geruimen tijd circa 200 in 'ii wprkleozen aan het werk houdt. a tSX {Ti:' sr*"": aj De Jul* t -t vt!' J*'.

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 | 1919 | | pagina 3