a <#z y S/ys sz>. A^s éZ-eyey ?AAy. A A>z y ~A j^/ /<y<?yzf y^yyy^y/yy^yy^yyyyy/y A^ y^jy >^AAA r Z^z^s*sssA ■yz <z> y 1 X y rCsZ> z ^S''- s/s y* y zv y Z. Ss s yzt yz<* 's r*..y;- y^ dR 4y% t&c /y ,<- S zL^~ï Yy<t /V v//'' yA <X' y<-zz .Az^y^yA\&ez AA^f zZ^ y Az/Zs y y y^ycsy~y /yt-yz ^y <-. «xx.^ sfZsS.^Z /Z~.- ''^dk^r^yy^ehUfianm z- y //^y r- A^Z/'Sr yyyCtsZsL y z. tfzz'z/zz ssz/ yyzs; s, ylzzy *y s^^sss-s. s y-yZsZ/. 'cc /S zzz" sZzZs z A' z£z^ Zts-c Z ë-cs S «-^7 ~Z*'*f sy Z*Ssy V/- y^y y&z-y y z^*z? z* .yZé- «✓X 'z£^yiyèZt <X. ya cz-^z: zz^cr^ zzy- y~ r<s Z yA s* yy^ s s^ssy y z yy sss css f> sss ssS'c /Zzs ss y? 'y y^s* s sy~c~ c^^z <2 sZ s/y^r y?<z Afz Zs -s~ yZdc cZs/s szs s/s sy<?yy y^ sz^y- z<sz*s s. sc-szs ésss c<y s?yy Z is «z SsysC c sss^jss ZsS r~^y ZZ sZSs y ss Sc <2- s s ss ZZ. y y2 r< ses &yyz-<ryyy^y5z<us ys<s>zyyssss^y SS* c S. s-yc-S'/c Z'-Sss -Zy s ces Sc ///s se *y s Z.y '/t - - - - cs^ X Zs /zzsZZ^y^z/s ZZ^s c yzsz y Z-Z- ZsSss/ss*Zsi Z, s ys'ZZa- /Zs/ ZZ Z,;s -SSZZZ y/ssss 'Zs sZ Ss 7 c Z^ZcC S' Zc?cy Sfs Z2~ZZ Z<? sZ Cs Z~~ ss y ^*y^ zz C <z -* /ys-cc yszs. y~ y^tc y/Ssy *>yZ Zss s

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen van burgemeester en assessoren, 1827-1851 | 1831 | | pagina 8