z >X *rSy// S U? /^yZ/sZ Sf X- X. £7., y ys 2 y? 2^ /y Jés/,C xxxx s^ 2*3- S'y^y s'2j 22c />s s k/--^ s <as Syés yjss 2Sj$P y/ x .X ^x- X- sA /^V/ •«XC' skkt? 'X X s2 xi-^.yX ^/sJy 2 S.' J'.'.t'- S/'" S a. y2 z. "7 y, /TV y y i y/S? X'X^? 22t 2 sxyZ <;^i22ys* V/ SS* 2tr^skk y/jz J y dsk 2s*y yssyéks S/a s^^SySyss 2 s2 skr- S'z^zfk *2 JS2<~y ~<zk. 2ky ^^kk/2 ^Sy?*? y?_ y2.S^ fSys^ /k*j s ykss s2 s? ss s j/y/s /jrss^s fc ^yS^y- x ktyyAsjxzS: ykyy S. /k'y sS' X ^YIsttZj, syy2s Z/y^s- /tir skx? /k*s /y jZy j /yyx- 'yy.r.y 2- y yyr 2ks'y S/y*' 2uy 2 zS^-y 2s 'r 2 2*2 >2-^^. S'yirSS-y.zykL. 2& y S Sy 22<y ?y-2 2 y kSy^yyZ" - - ksZk s2 kZ 2y y y? Scie. Z? '2 S^ y* - 4^,S 2^ y? ?j<y <Ly y^ ■zyJyyyx^^ s2yy 2 ^2^-^ 2 S? 2^2 //f S2 s ^X^'- - ^vXx-/^ <r/* x t2^/Z 2 X X ^rc 2y< j 2 22 2. X^ /<yy ^s-y 2c S~y*y s2 S' y~-yxxx xyj^y 2? -^z2 'yy sZk S<2. /■-. 2yy 2x-y<r x 2./-<t jr??y^ X*"" ?2~ 24 <T 2 S SS SS ySZc? s~" CxSS &/y £*2 S L 22 <y? 2*2^2 ^^7<z i «- ySxy^f a x yS^ <<V-> 2xk 2y- y j--y2^j Jy^-~.'? 2y 2 2^2 yy.yZ^^yy^c~j yf-2 xj zS^fy x2c.y SyXySkr f /<2 <y S^r-y yyy y2~x - S/Sy /27f~y?yy **<?- ■yyyy a- ycz/yz. S?S Sz^y 27 <2cyS yy y y.xxS ySyxS* <2- c-< 2 ju y*~S y-y- x'-y2z~. 2r~y2ySyf S y* ^22 x>XX x sZ^r p z? ^y s*' - XXX c i '2 2 y y. xx Jhezt /?S ,/k *Z J222SS z /y* lx 2/ ^y~2ssjsxj 2 jj ySyj ijj-Sc *S>i <2 /2yy y j/ssZj é'-ztSr {kyCff?^? Z*/* S <£t^y 7stss S 22 2 Sy,?- y?fe- z^-ït^ yyy-jrs y^xs -a?v«- y?s* ySyy^y y xV SyjS'x' zZ?°- Zjk^-r-y/jy *s ^'Sjj yi? ^y'fy C x 2y> <2 Sf SS sksZ •ei2-^r S^Ss7 ~~/£y 2 Z^^y 's' S y^ sZs^sZ? C'. y y s* jy< ty^S&Z'é-'SS S^s SS-c y-y ^StLs 2 S y~? yy j? 2x^y y xz- sZ sCyZ yky /S Sa - - Jfy- 2-yy S 2?je Sy^^jSyj1 S' 'S- 22 Sy<yx2 s s s z 2e ss +s X (xZkySj' S/y ster yyyk y^yyy sky/k-'*^ y S/-kxy /■syySs'-yS y< JyyyS/y /^S's //yyyyyr js Z~* /S A s ZS y* jss xS* S-7S, ~y<y~j2y Sy^ 22SyJ S/y/^y/^xx /2y' y/<-*Sy'2-yr 2 2* y y JP- /k? Ski <2 sZz S-y'k J'y XX sk2" 2"22s/yjy yy 2^ ^S ^y xxx&S /yy a2^// t-ssy-aj/ 2' s22?2 22 S 2JT Zy S/y-x,., Sy j y ^2yyy 2 2x^- 2^2^ xSy: -S, ySs s K2&/S^S>s4V/ 2C ?s2sy kzk yfy.2 2 2x y s* S^ 2S s^Zi^. <y 2y 22 x2 y/x ^x /2yy 2*yy S'^^'y - <2 S2 //2y2? S' y .2x2fy s2~ 2J 2 xfx 41. t>S

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen van burgemeester en assessoren, 1827-1851 | 1831 | | pagina 2