■V y -««r 7s^ 7/, /c y syS^ 77* szTTsy yy2s&y&ë*r- /i?» yz<c 7 ^£L/^y A- &eS<£~*ï ZZL* 7s~*/ yTe- SyTZzj ,s#/s£ j 7s Ys~gr&, ïér^y? yé^ Y7^y<~ YC /*^i 7*7 jfciylJ^. *si <p-<r s :y*s /c /<yy V^/'^S' Tss A* >*- y **y7 7-^^y yys'y&yy W ^>vt<, tT*? 7 d o^e^r ""S^Sssz^-Z <?-*? y*-*& v»-« J&* 7s Yzïs 7c~ S*s-,~r Ti- yT/C^*^*- S& 7 TpdZ T? Z^S'K 7LZ?-*^é9,£—> SS ss yy<z i s+, S<- *r j s s7Ss's? 7sL t Sz y s/ 7cs^, syï 7ys/s* /O/sZzt/Js <k*s 7 ss*, /sl'S'Z 7-y.ys yss: zs^u, si s* 7s? 77 ïuzt-r? 7-r,, ssyA* 7^ y^S^yL, 7Sy/ c W ^/y. Sjy'siï A- ^zsés ^7y s sj y*~7y^s »y/- /TT^s/ t?*~ y^s*- <77fsy*ry <?St? ÏSr* y-sfszy^c y^'f S S--SS sTryTs^^Ty, T2y7 s*-*~rs Ti-7 rxr -» 7" S S ZcS s'-*S"S^fC ^<~zZ-*s z-Ttr y4 7s~f- 'y^y y£ SpzrTTjiz- f<ac^¥y* <5> ^»- ^-* C_ *-t -«« - ,- s^.y/Us^ y/s.. yó4 ^/ss/^r *- c y^y?/S^S<S-, 7* -

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen van burgemeester en assessoren, 1827-1851 | 1831 | | pagina 14