Xa x y.yy'y^ J> 'iy/yy-syy/s?' S'yyyy AAAs yrs? ^f y^' <y^ &y/s. AAy^ s-y< i y„ yX £y ^l^p' ^ÓAy .XyAAAê: y'~/ A'yyAL 'y A &*yA*Z y'yyC-,-. yA yéy^éy y^yAK- y*>^ A&y? JZy*. y^ AkAi AA A A&- Ay - v- XA/yy^ Ay>^y CAA^^, A^LtókX /syy^yAy,. y/s y yÓc^ty VAx<^ y^ AA r's S/y y s/< A? yy /s'y^Sy. y - /y*, AA?y/s/ yyï^ y^-yyA^y y y> yZ- -*. y/. y^ A~/'y,yy A ^L- 'fyJs,s*. - ~- y y?y ss~rs y^y'^AAz^ryêA yy*£ S s *-< y ^^e- yyy<yy, yyyy Ay* S^yf yT J* y^y^j yA<Zj&-X yALy - A<^ y *A~AX y *~s y?e yyyyf <g s yy yy -y^- -yiy yy é'jA—r'y ig-c: "k y/ 'AA"S?y*try~^ra tXX^A <Z*C^~ #7 s-T i: *y ye^ye^ac *r*y ~yzA*_ yy yy -^y r y <y y? '- y* s ^yy s- C +r y*- e y SC yy^c ayicé~**C

Raadsnotulen

Roosendaal: burgemeester en assessoren, 1827-1851 | 1831 | | pagina 12