~S^d/fe./^X-. /USf O' 1 rr<Lu S*&. yty^- -<^>9- Qks>e^, W :jc^ j>\r£ £4yAAtjC icx /ss&bvi v- QyS-^S^ vfc t-u^ v4r. bS-S-*^. £<x>\ cr ^£>viVy^ $'4AAzl V/---9VTT^ii'^V^/1L^ ICO^^fc^ lL#^\/Az* 5^A* a-SS /i4su^yi^y^x /^r~cx 5^__,/i<l^T^t'/C/V- /lA^u' L<jJ- li^Cn?lAsl 4&-4^r Jlp-UV |l f/b~ /H/z?- i u^/ «J?W <?<£-£**-~ <<.»-(,-1. d/ér v (T^yAzx k9\~-" 0 ^L^v*v_ ^2JV4C^\\5^- U v_ lA^rCtó xCX^- 1 vvp4r^-«^ x ^w_ fcr~ i ,/v>ï? W^Sj< Jc^-~» o^^/éz "yv>zx^Q1^9" j /Ly9~ tA^9-u^S v<SJ S 0-&- v t- SS~\r^~~ -^tj l Lh^lxj^i^.^/Hs^VA^- iSS~x^~ /Uvti ivs^ t\A_t *Q~ vv /t\/T^tA^,-'i'r J^-Vl <*vj£ S ftj4=r-£i&vsj- ^i v^rj cMav. J~7?-&X~^?^.@C<Ï>l^ £Z&AL AzA- i^(A-iKCr£\dii ^-tv /^9- s<AkAz&~l^ ClSS c^l'^^'3'1~jS^. c^<9~ /\J~o-\^^ h^V^S ,/(zz^~ Q!Ic^x^^^c9*d5 (,v\S\^Jfy^ ^VV. ZI~Ó2*£- <7-xrcrtLi^^&$^ /4-S- (VUV. 4^. <L^ t X i*~t*+ J - a <L /.*.£q -i.i Q- ^V - i r O*..*.

Raadsnotulen

Wouw: Minuten van resoluties, 1710-1729 | 1713 | | pagina 9