f^lyê-t&r^r Qf&lf&OJ Ij'lf r^eny6 Y? Yj j*t %4sty} 4Q QuïfUM-. c^- /OLg^^h Y0 {9 kjZ^uT'~ffi=X^ ^^^-è&fcr~ ^2*f. V - /bc^/ fe_ 4^eQ /{p Yttüu£-L"U>-4J jOy Gy.A^^U-t/»—($- 4) ~*r'~;/ r^jt! /(jj ZjZ^ jzs^A ^eL j?_.<?tsi. Y^f. i/lbYes ^2/ALtte^-e^ Y&sisx (-' Q IjSLsCtSy /lx^jLu^=^2-^-- - *^$8 C& ^J> -j*&yvU> \9y v/^j^y gU2$ /x^-JJLJ) as> 0 '-W^ iz: C-b ■e^-Ct^-6Lr€) (P-efce&u. ASm^A— O?o Gh xsiAAr ~dL*.LsnXu)jt> fêvisrtzJ Ot^ élj>a^-f> e,h ^<&U=. '$jy^i=J€£==^~^ Cei^yCö^. ^euA^ ~êy. yjtv^ -€^V0 Q&sv-^ktx) &<J2■ty-f'i ö^piL? ,05^ocf^b=r^^J ^s> W^yo^jtyJ^jl ^^<Uo- 6tet^_ e*, ^K'-' /teAs- i^toyU2>-e> J%r^h' ^Pe^c-j ^s~^=- c3^yL&<isis\ (Y^6-«^1/'La éU-aiyt-^^ y^^rCouM A/rscX^ ^w— %^'^Cy gwo -0O-Ö "2 Ie- 4^2. <^yt_sïSD p^__ 7 <-^f -■===: y\A~/^u> LéZb<-^?iJC& ~t/W~ -><S ^vr Ja- t=r^ (kjlyis.3-e^ /YirO^P^) V ^2su^ {/to^ i^iwLv^e^ -beoiy.f,^ c^p/ifM Wu V O &-&12 Qy^ "1 lo^P^O-g/f ~y - i>/ A

Raadsnotulen

Wouw: Minuten van resoluties, 1710-1729 | 1713 | | pagina 69