r ~f Y )a*> f^^^ykm^yy,' X},t r^ y -s- £v^~y« yCy^f/ys ty.' u. {(^Ae f>,sUj^^ tyjv-y*^ c (H, Y*p '<£e^ 2> y" r. £r i A ^•C%-t- i «- ckJAIa v s J/yrfef {t^yi/tr~^o,tTn-<-t- »■-•■—■-. i*wi-^ü c^-<l- ^a^_:X $3', 'rW t /^*->^ e/ laA~*Jl O,-j/|jv 'y^ ^yc-^AA, £<J2* €ït -i4:- ^e-^'L^-. -yic^^Xavfc=- U ah OU QeJ j fé xjy^ jj)^ J?cr^^ >cit*d (&e«Je, lt<^> --^f-vutu 3 C) i/SPOxZ&c^ ~t&? j^a.eAD>*J Cc)^> ^ywic?, té#*, d €J UruviXJe^ X^uy^i 7 esv*2 \\d>*j-öt"^ V/l"-^ «"-t"e*1^\j> e*<~ L ^-^-t-i/y ^e~y/'^~_ M.fi^/ini ^-iiSje.-i. i'iA'L \s> ^jhë. 1-t^ZL 4ohh^ ï<vfc^ w»cet=T-f^ <^+yy><?y iw>^ Grrö/^7- uuuc*a- //^r?;-{A*^ ^uÖ-t—^. €^.>\Hoc \/l^^Lt^y/te i *—y ~oa? u,p ^/>e-J i ~Cp ctd tSt c— wley iï^, <y/*iASU- $4= /uLtjtfjL^ .Juj,<r> (a-> t=~ijyS)&^t,i4,i {\j"~ZT~in<—$ e_*x-//Oït ^V^ö' i-i <-^ ,Z^ér 6 -7'j Ql+j&^A,'uuf-c^ e .^6 O O*- C^j ~(j2 a i t>'t^ >CT '-11 l-*^'L i-£ ^sLst^r ^*<i ^£3U ^e-5' ^r^ouh, u*-%^y 11 2 I

Raadsnotulen

Wouw: Minuten van resoluties, 1710-1729 | 1713 | | pagina 67