W4#Ar^*^T"JIT"!v" "P I ppJpP&A, Jpejp 71 /hrv^tQ PiVtf.Jp eur t^-t.1^7 ^fcrvt W^Jk. O—^j Zj-~~ tyrtfL-Tt ^Ay-crts. £-$ pi'&4&V P*jj-3p&-l4 -fe JefppV*? S<*4===^P^ *M^ pejZlv^L, i^t-t» 0t3>*^ A.<nfs~S>o^s£^. fxtJ&hy "£z~ AAcnot^Z e^, Gp-up^ 5*i=- öt^iX<) yfjZM-» 'Ga JtJ&f (X-Wt) v-z-+ftr fó^pyi===y /(/{A e L&e-t tt'y b eZjd pat<~ A^ppeA<^i^==Pxj^ gpp,*C° jj o Z4-=r lyiJSVd c^/ e>C*& (jnph'^&y^ <H~, t 's A/^r~T>*^vzl <y eS \fsflA-\Z^-'>y> i, (/C-^ 'iZZ^Ar^Qyu'L. tZ Ol/Lp\y\^^AW~~£*^yJ^ /3t>- VW, 13^1 tftJJ'P' cZyZb t yv^GLsiAZ t* Jp 'i^o cr^A> euy% y^yj-CL-xa^ülsijm lyw-JovA-y ^AjWh (?-Zypr*t-, Oph t\ ïzio-ou-i/ljt,J=ri <A- i?£| Jp pp c^ CdcLJi VW-, \yrrirY&J L&t ££/tn>»0 J11 «/r^r V*iïtepl^- o) oj V^vo/? grj f CXxyC&j Tj0 p)LX^6>ij t=ri As (ulx I ^^a/wt/fcLu**-, Veu,r3d, u^^jt-—--*£*£*<?; <//k-OZ \/iy^-\ ph ^A/~Php^ J e ö-*> (Vw BeAfi>iAA)Aj Pa~JL èe^-UAaPi_ Q&JS^ eZpZL J?pZiD>3 ph iwC2>aJ vO^ ^trWóZiP p/pr^_ i^w^cjL <A rcu^^

Raadsnotulen

Wouw: Minuten van resoluties, 1710-1729 | 1713 | | pagina 66