~i/ k*- V <y X. /^nT y^n e- V#b\cy Jg-fc*€UzA=^ - irc «r^. erarestJ011L- o^e-, 77 -r/-irJlr. 1 rW f, i^- Cïr^^ Jfc'Ciit ir^t f yeil £y j y !->?* y \*zU4*Y Oc {xrff} t/i /^-^f< C r' a o' rv 1 l yt /C* 4j9 e*. +y&c r-i t (K-^C y^J^riesL^hi f-#7 £V /CPCA^a-t VAi 1 i <^ev ((/Wet t^c CO ti <._VA: 'fcrr 11 cl/jc e-> tjf.4 t^\>r91 4i,Qïc<>t O i] (xcieM Al£i^<V^A, V fc^^U- y*4= 3«> cc jVigt.i »Cs f^CV*ü3 11.i^r/fó.iA,(ft? ^*L.u_ C^. 6*- - ^f<4, (f^.' \xtClj l (y(^Qe-u I i AU.' d y/^Hj t-L&zCt-isfc(^O Actk* CuS% f==r (fyct da/~ t$c{j!2> t> "i i.-^<-7 CÏW -& 4$~t (dój l=z. ~S/* tK> *<h Jv> (Lu. l| t -i 1?/ '«J* I -,\.-a?l t-=r~ 0 11 c it lei ^t= o va s£)-Q.eTt ec ^V: e<./HA" 1 fcrr^-e^ "VVt «'A 1 u>vi^-{^rrtt, -ty^Cf' 1 Al y jc^ t ^yff-ró' l^ -A c/i Jj^sr^ 4C 71 4 «--I «.-«.-B- (J7 fe"~*T^Vu r/i 1 Cl\A^* ---—^2^ v ,^4. X (Xjch

Raadsnotulen

Wouw: Minuten van resoluties, 1710-1729 | 1713 | | pagina 63