p%r~%j lOiuy&iijié ■j$&? 2S"te^ (<-to </ep#p*p*~Vir- (LP* ^ftl ^A<J 4 fhp^y ri^yji 3 cr r=> 3$pV/-*S (Mv\4=-'-Cp.n*f fcxJi~4 4-&t=r 44^ CL^LjJ *rt Ceutf 43^—t 0K.r &*>Ar Se~r| gjU^—Jkf $vy^" CXtX^L ^ya^= \Auvu -s-L3t> <J> (j^^rfXAJU^ 3-vl $ie^Cs* r-M Jë'^yt <faj__ I Ct^) ^<5 #CJ0^ 4rr**<- AAr*rzU-4 i CkX^>r^n<- h[^vi^£<*<=r Airv\-*r ^er~&tiS^f<L f) ~tëT~/ö^w «--»■>'f+-*4—- m-V CJ ■O» ■Li'ir<*st-, {j-J*>~£jyóCd tAc^*-<—*y)~> iJJ~t? \4— CtH— ^)i_ ~rr/\/^ ^AlTO«. Hy^yfyJiX^C -J^^ül4£.

Raadsnotulen

Wouw: Minuten van resoluties, 1710-1729 | 1713 | | pagina 49