4 «-/ ,:jö:,-ZC ^M2 T ^éi\y^ /Si^ éfi l\iïyt~-4*ép6* 5U- *s VpI' ^.£z£>^v<_. ó-j' "Z22&2? $*.*-/£ *.*..<l~. Jfê& t a-^è -Zw—^u2 ul jj/2/^^/^ L2 J?b ^t_ A_a s4>L^ //o Jz fa-vc^i ■&-*-*—— o- #^t-^V<2 J Lzzzz *-~0-*->---l *~Z~* -éf (Lfb**? 'yemte- 0 J C)^ ^7X2^/^ <<''Jtf*ér ^«zlr/^ /2c mmm -tzi^r<,4^>y 2w ^z y/-#-!<x-f'Jr/e(f*t-fc /7^r .SSi -Jl^t^ Jn/ 1 XZf,AV»' -,{.W«c r iZ, ~c4dh*-»/b •*- *7 ,/G -7- i f ï/j~~C*t. i-S?.y 2c^*'K--«--ifiZ-^-X-JL' i' 'i l fl^1 d-*~~df y'y I>p^'7 xAzzr-xr-^ nl-Jfj /j/r t+-0-Qt c ccf Z-«- t*; 'TA^t i /2 &-£&-£v -ejtAyf- - X V ■^x i— 5 t vZV W^ i- 0e« /"«- \.K^| ty^*- iv^r- ^nc ?r^.p*LXp^ 4~~C 1_ if-€ra i, K Lh-CSL. xyzJ£~si.\ <^-Cjy^aA^-&Z'h /rcr^y yzz z ytnu^&L-* z. -Z*- - s f <L 1 -^7 y3- C -i^^-ZXAs-^l<s~-&-\'tz~ /^c s e/*71?'>i*p i^s—-» ^,*-1 z-<. ►Ml j ^«-A rH_~^ <f sxjSAZ na--» aa £1 -fl" i A> 'ü-n O*Z_. T^ic^£jg_ ^Ke-y^ ej /Jsö 2^2*w v x as\^fr: cü^6: <-W> 3 v bi ^O- il^Jtt^v /v*^A z*=*-*^t> vö— vy C~*.»*-*Af~ fó/r-rC--ö~j- J*~c-ii é.y\ ^cctL- "b^*^ Ukyt tJs)-to> .e-^t -7ï2rTQ Vt3y v^—fe Mr^k^

Raadsnotulen

Wouw: Minuten van resoluties, 1710-1729 | 1713 | | pagina 47