$l*L^ **»yA S/}$> <te-, l^P.6 ^%T«<rA r j K^p' /U, j/4^ 3<*> _a -W 'vy/lrel <3w^v4r A> "l!t/ &As*^£S fnL r J?qo<£ A A~4-ot? et^ yA^Jy^c t -*«j> qJ&A^ Q-Ot *-7^ Of 4 1 As) £(b£JUt/i__ Az Q<~fJ=r- AÊ&U4=r t /a/7 OjJlJö öu>^Q) «j (yW? Y&u*^^y6a^: -0^^^ Qv^J y^alAZ-if &JL^4z XzA'j 't c y üAi/ '^nAyO l^ctv- fv~0 \i y^<k=cO^ iA/^-J i^z j Ay - A, ui A 3 t/ 4 - 17 •C'vO e^iï0 jfa '^(i^AtAJ7\ r~AA j a,_j Af^j L -^ci-ftAW l'lAj\)y^f-^Jj ^bijL^tO^V i^is^'A /{A/^^C7) &i^ Qi-TTd^Ti^ CAtyoJb t^k4=^7 AA.7Ui7~&<jby)f&~£, ^MAtr&/QX-f ■&*A&b~të ^PW Sift^> €MO-- <^^W/l==^tfV. J>eji^4j===Aèe^^~!^ 'Ca2) ^bjCd A- o o rOö^^ y /W-7^r~ i£/$CA ^vA 2- AAi^èe izJ#k &y &iA <Pé //z //Ir ZU s/y S^O ;ry. A-i —y-, o> Atefc Artf, ^(7-ej f AA1 AA> f '7-/ A<& e Ahsf lil .7^£>r. lO" 7 r^4-- "Cvj ^^i^n^toZ AAu2^. Coö~C\ tytrfé*., k I C' Atf -!y^—"VU cX^e) -GjjS X t?ii i 6/'»a ,fc^^L—- t .1--1-- - f^/^Lt-1. C 1 t z <r~n/l-S>w ^Ac' u- OJJma 5irn>v V wi^{ 4To-T-rv 3 t-^LAKM «s

Raadsnotulen

Wouw: Minuten van resoluties, 1710-1729 | 1713 | | pagina 29