t/t- &>uL^ Scc^jXj-^ c\ \sw*9-ur&é> /&y?r__ /i{?dï£&<~h j^/=rx^J__ ^UH-Jv fct~: ^cJLuétf^i jQefj-e&j -C&r f Sj'Or"Zif& €vet*sk^<2- ht>o2^-^ O -ej 4^? ü2^7 J-~ti.i f &-0 {A/&c{Z 2j jU££-'^h Wtfï^-ep, t.f oeuj-^të tfe-fvS-ftp ex.të>Q) t-QsyU^ QlT O /\iXxë ASïZti */y2^/-vi /-f7, /y t-c€.r~ e.r- i-te^ -a^' 'he-r f fó?Cvi*ylAJ£> ciM^beJ r^fczr- (Ul/c~i> (k><Mf}-Q2. itG+%1 ^£3Jü"y" O i^f^y c

Raadsnotulen

Wouw: Minuten van resoluties, 1710-1729 | 1712 | | pagina 9