ZZX^ Z Ww 222^ f2 n> &p*°~4 9^ P2>J, Éy«— &*tf4=.<2>~fc-ft' °yr^C i'">1 7 '1 ''Ij -P*>t<b 'I Qt*~ j^~y*fc--6r- tjtfft^S$- ^4==~ 0^-W y? c/ 0 J fe fcJ&^Uc 4J1W WliU,^ '<v -0-QQ-J ^P ^i^hr^YJêi.'^Ciï di2 ixnJ^^y (A-nn£ 9^ Jkvr\ MJ^^VoC^L- <lX~ l^-cy^ tyv*=r ^Wa Uttmv-cr» 2^"' (AtfO^ii tHM= fë>Y<' ■A/B', 8v£\ ^efta.KH^f p c 0 PcM^O tf^z fsO- cl2/ ,A e^ 5^^WZ_ Mbi -mft<An±& ^Virt O^)}^ 1&M<^ 2$ ^Z ^yy (p'Zj, O^C.y]_ f==r{jjJ (^P <P*v-T-ir~JL-€i zflr^+rt ^P>-r% fjbx. O /-j

Raadsnotulen

Wouw: Minuten van resoluties, 1710-1729 | 1712 | | pagina 22