T"* i ê~$t*^rCrJ u</£=y I y l «X- 'utf<**h=== £W ^-T^^L^y^dW aMJ/ je? 'iJfcAr- i?jjw-uy vr— [<lJ*^y ir^~W ^.w. t^Lr^J £~3> 1 ïJJy^Rhïc^S, «p <3^^ lwV^)tr^ J "f (f— y, +P -#r~^ -- W/~~<- J+i-eps^ k«l*jy* £5^ t^v5-. ^5«/5Ut- <y~0./ 3- w> ^2^^ S-^S Wt,vu^ «A-l^ UsTi--h^r~ fh-T-o-e^* ^<r^/>vf jfo*4ï+J^ 79 ,^y^v Ar^-'y nt.' <2l/nt^ - A, A J2 «Av <3 ?-TJ JffïUls-r-é; J>~T<r jxr >v /i ^vSa- öl r»^VVi/> Vr-*'%^>r tfir-tCh .-i ^WiyA op r -/~i- ~JVVZ A^"> >»T^xA-'Ér x_/trx> é-tS^y^ ^v ^>-rTX rJ - t^?' y T Op> lAv* i T^y^r-CT-Cr 3 >^=5^ op-^^L*- OvV ^rAv,<ÏS(J w£>" _"j£? ?^-/'«A/vYV iS ^i7 >-»-*-«? fcr- y^j5 ~2ftx.-r^f-> rC-c t^-o^S h)r>^ £*-<1~ ejvfc-J'C*' c /Lr, cye. fery»» Q(l£/Ü*(L^J wV-£ 4^ ^rïw-^ S<rv Sy-rrr f^^~o^r~t- (^/yLyt- t<J JLro<i-v~^~A op fL^ ^3-^' <yè>-c—w crV^r3 <r&J 2—^- Sr**~C3~*J tASV^S ^srt_ fV^ c^V 'V»^A^-^è t/^ /-^ Zfc*~ 6 ■fü-'f-/ »/n 5*A»v» *Vy—<*->*. ^y. "VrU.^ HxA-v^ ^öu(r xy d^> ^vY f^f^J *t *^~<j-^~^ a-vv^r •j-dy-^y m rf J<^ **- ViVV»- VSAn <^o~*-<)\f" v-^-a-^iAy UrtrrT^»*/. t S I ^^1 >1 1, 1 J ^WT- ^V"d/f IVV^.^rv^rvvfcV'»^- /t»/1 cA>» fcr. *^t ^Tt«^ -<^»-»v<p K^. ^->^« <A4^*r'^' (♦*"/*-■ ~/W<r<^ $e*~ 'V/^r~° r w -2 ?TJ //o<40-^ £j~b<J-r>.l^y I - - !^V*Art t..i /-«'"K. J^v/V X. yVtk-<^>v9^ J^pt/v y? *r>v r */SHfccrtr V*-V^K^ £y*- WVw-<) v' ^Jirvr^vVWy -4vt 6^>v>v tA Sr£^—~t- - ^WAiAe- ysrf=: *3»^^ a^>r- .ViAwtvA-u^ 'Swv ^ttl VS~

Raadsnotulen

Wouw: Minuten van resoluties, 1710-1729 | 1712 | | pagina 17