£L f«^o-t?- !7*-"i~ Vfl-y*y*r ZZy^~ ere fff r\fffm* g wwyv /7w| 6 ^3-eg/ fa ^/e^----\p c«~4ru c**" T <i /y d Q^.raff" a* ~ai-c <1 }<*-*{ aty ipf </X^ Af '.wy- n a^' a,^.*ru=±«**- (wk^ ir L/ C/ QCli< vt~* c (S^rfa - <y7> C.ic' .vfc^f" ji 1{h44~<L<^ l J „1 tw-xir ft ex «?*■*■<- t *J. »-».. c- ce» fe^r- y^J #S«.tï- t\ CUZö e> €ix*> Q.' r, nH''K f tSC< 1 t p ~£xr" èf'ï-'e*j ■n.O-é&ri-ij V &,t~y l'**r 0.^.— P" O yt* ffcti ^4 lTc>r*j&-ró

Raadsnotulen

Wouw: Minuten van resoluties, 1710-1720 | 1711 | | pagina 6