P *1 V^7 ■m-l— /uh=^— '/fe^/x= y-Xiy_> -JU€nx y^t>/ 4^,.' y&rtA ^ftrnu'h4- j¥Lrr>- Ac**=^ e£s*~ /y^yf/n A*.jA&zU-V <U 4c^ *>7- /?JU a>ffji=c^ L- yyl ^-CP v A <^?c'cry>i 4^n ï_'A-£- e£S*-i=T ^J^HmA^ZZ /J^ IxHLy^'ÏZ- Otyry^AJz <W 2e~- ■/-l£Lpj/L^4=z— yJiAa-Aiv 4rC /W^in J. 0)JL, A^t^A-^z r_ IsvtyA At Aa-cz/ - - -l*~" i ^y'f''() &£Si, it(% iLxrvA^ 'A> qAif S&=~ ^01 AU— fasc^h^^ztzzrf P-C fiy^ht/y A* 'm=zA^ cuN-f^- fn*yt= /2*<% /tiiL bü^ Oé**=-.- imJ~L- v yA A:? jw-S ^c*=r /Qa {jiyoi^f- (j£K£zjDa^ai^==^f 0pJ~> 4xn^/ie^^0i^t- {kKTvA i Y iy.zo 11 1 i n y99yt^--"AV^v 'tl -yyLJi.t^r%—— /-n V? /?/7 A=g>~i si. /~2_ d(>Jy£=r: l I

Raadsnotulen

Wouw: Minuten van resoluties, 1710-1720 | 1711 | | pagina 35