A/**- J>Le-xt &7tS4Z /^c.y~2^<2Sz£*~r £?z -Vz*;<??-;i é^m~^ Agf -&&T +e_ eSéS '&S, t*sc^<2_ <24, <*-< sie £/7.£'i^vtW ,Az?A~ jf^^!»-| y^44^e "■4-4^2-Cït Q<2-é? <^3— t

Raadsnotulen

Wouw: Minuten van resoluties, 1710-1729 | 1711 | | pagina 25