b fr- v^ teet* >.«to, tefire^ty "%"t- <~U>£ <f £Y"',< CA^ J 47

Raadsnotulen

Wouw: Minuten van resoluties, 1710-1729 | 1711 | | pagina 12