7x y e w <s. y-^yy y ■<-f i?h- y^, y- yy^L^/ ~yy^ yy^ ~yyy yy<-^^u- yy^cy buct ^yy yy^-- y-y-e^y^ d^yy yy ^y'^yy yy y/ y <Ue^f yLx^- ^y~e^ y^i y^-^ye^t^A^ j^/s' y. '£~Zrn> y<£- y/y y^y /htist ^/j. /^zjc^t^y- /f~€/2^-~&y-tyyL^£>&-~ '^e/<z \y<sJijyis// <?A é^/s -t~7, &y ifê^i^-e^L^-f^yy j ct /.sf éy^-z. y^y vyL^L^s' y y^a-^y- a%L, y/t^Y-1^. 'y^i^-nyy^- éu~~ /yy.yy_ d ^y^yy^ /uy? y<y yüL. /y^, y^- Y^otiy /t-^yyn, ?-4^yy<u--T?o^. oiy y. y-Weyy* yL^c^yyy, Ur& -^^-t yy>^e^ t <y_ ^-y^y -y^yy. y^y ^y^i^ó*y <i?~y&~/-ÉL^A^ -^y /yi~ejzsL. y y^Lgct^s-a-*^ <^£-4-^.*. s 'y^y^ /y ly-tf—ya^s y^. yp7> y~xj>—^iy-i£L*s J yuuJ ;?(W /.y> 2{y^ yyy. y^mus^ i%yy <?u. ^z^t-£-e~y~. <Ay/ï-e^iyLay/e stf~yfi^/uvyyy/t* y^-t^L. /7zy^L' dy^ï—zr—i. ^-^y^yL^y /^yygf-ïy.y^_ y>y^yy^ y^AA-ejL. -rjs^u-^y yz£*^. yy*-?yz«i s/ y /t—éyy <y>^ -y^-i^z^yi y. /7o^<~^ /ia^y •y c /7~té?óz^uu /£v~zr-i4ÏJ^ V^7o/tL. ^/s-r-l fz/jL^c - yf J /$z&?y^JL /y&sisv c r f~jC- 4sVv 'V~^-^-<^^JL- éê-J~C^HC^U *JL^laj ■z-vj Y}#^ j r~1u; $&- <y-laY c^ tf-e.^y'-i-i^r f~/n y -jL^c-yy^. ^^r~ë^y -w-ttv ^yc^yy^j y^a—y^ yZ^/ st^L yë^y-Ls <y£*y &6yzjL_ y y^L /^u^t^lsu^ /^rtTL^y^ y^-£u<r Y^l^. ~y~y. yyb- 7 y Y n yiyCUU^r^ -e_^ dLJt^Ls JU^ yUy (y^fji ^y^L, - Jt,_ y^cL^ ys^jL/fyy\yy y^yy\^oy~^ '^^y^~^~^-(Lsï~- yy^yy*^ y^yyc?/- yjz^/xyy^ yy^ /y<j2^/ /k/ï^pbï/ y^. y^yy^y^yy^—^^L-^u yyctu^y 'fy/z^-yi^w ^JUJL. y^-i. 'LyL-y^Y^ ££L-a_y /~/l_yyy_yy<_Y JZ^^y4d £yi^l- t r./ff -Zr-Z>~ZA-^zr-é^i 1&AL/ J2^t,

Raadsnotulen

Roosendaal: Besluiten, gemeenteraad 1903-1916 | 1905 | | pagina 22