2 1 SEP. 1970 Aangezien door deze vergroting van de vleeskeuringskring de vlees keuring in de kringgemeenten effici├źnter kan worden verricht en thans op een voordelige wijze tot een fusie kan worden gekomen, stellen wij U voor te besluiten tot het treffen van een gemeenschappelijke regeling inzake de vleeskeuring met ingang van 1 januari 1971 met de gemeenten Fijnaart en Heijningen, Hoeven, Oudenbosch, Oud en Nieuw Gastel, Rucphen, Standdaarbuiten, Willemstad en Roosendaal en Nispen, zulks door vaststelling van het voor U bij de stukken ter inzage gelegde ontwerp-besluit Tevens stellen wij U voor met ingang van 1 januari 1971 in te trekken de huidige regeling met de gemeente Fijnaart en Heijningen, Rucphen, Willemstad en Roosendaal en Nispeno Ook dit ontwerp-besluit hebben wij voor U bij de stukken ter inzage gelegd. Wouw, Burgemeester en Wethouders van Wouw, de Secretaris, de Burgemeester,

Raadsnotulen

Wouw: Agenda's en raadsvoorstellen gemeenteraad, 1970 | 1970 | | pagina 83